Väntade 1 år på ledsagarservice

Örnsköldsviks kommun och omsorgsnämnden
kan få böter i 5 olika ärenden.
Det är personer med funktionshinder
som anmält kommunen till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Omsorgsnämnden har beviljat bistånd.
Personerna har sedan fått vänta
i upp till 1 år på ledsagarservice
eller dagverksamhet.

En 18-åring fick till exempel vänta
1 år på ledsagarservice.
Kommunen utreder nu varför detta har hänt.
De säger att det kan bero på
att de sökt verksamheter som
inte finns tillgängliga just då.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)