Ny medarbetare på Taltidningen

Taltidningen Västernorrland
får förstärkning på 50 procent.
Gussie Ericsson är journalist
och ny medarbetare från
den 1 december.

Hon har tidigare arbetat
på Sundsvalls Tidning,
TT och Dagbladet.
Närmast kommer hon från
Kulturguiden som
Landstinget Västernorrland
också var huvudman för.
Den webbplatsen är nu nedlagd.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)