Kommunal visar hur viktig invandringen är

Fackförbundet Kommunal
har gjort en undersökning.
Den visar att var fjärde
som arbetar inom äldreomsorgen
är utlandsfödd.

– De är en viktig del av vår arbetskraft.
De visar ofta en god värdegrund
och omsorg om de äldre,
säger Elvy Söderström,
kommunalråd Örnsköldsvik.

Babou Saine har arbetat
14 år på Örnsköldsgården.
Han är en 41-årig fembarnsfar
från Gambia.
Han har lärt sig mycket
om Örnsköldsviks och
Sveriges historia genom
de äldre han sköter om.

14 personer bor på hans avdelning.
Han kan namnen på
alla deras barn och barnbarn.
– De som bor här är viktiga,
och de måste få känna sig viktiga.
Källa: Örnsköldsviks Allehanda)