Vill ha bättre vatten i Härnösand

Sten Forsberg i Härnösand
tycker att vattnet där
fortfarande smakar dåligt.
Dagens vatten kommer från
ytvattenkällor som är väldigt känsliga.
I framtiden kan vattnet bli sämre
på grund av klimatförändringar.

Han föreslår att kommunen
ska hämta vattnet från
Indalsälven som Timrå kommun gör.
Det vattnet är naturligt filtrerat
genom grusåsarna.
Timrå kommun har bra
kvalité på vattnet.
(Källa: Sundsvalls Tidning)