Det blir broavgift på nya Sundsvallsbron

Det kommer att kosta 9 kronor
att köra över den nya bron.
Kommunen kommer att
teckna ett nytt avtal med staten.
I avtalet får de nya löften
som kompensation.

Byggstarten av Resecentrum
tidigareläggs.
Byggandet av triangelspåret
vid Bergsåker startar 2 år tidigare.
Kommunen får tillbaka
de 125 miljoner de betalat
till Trafikverket.
De pengarna går istället till
nya motorvägen mellan
Nacksta och Blåberget.

– Det här är ändå en besvikelse,
eftersom det inte kommer att
bli en avgiftsfri bro,
säger Lars Persson FP,
kommunalråd.

Det finns ingen garanti att
inte avgiften kommer att höjas
i framtiden.
Den 4 februari ska sista brodelen
lyftas på plats.
(Källa: Sundsvalls Tidning)