Örnsköldsviks kommuns lättlästa webbplats

På Örnsköldsviks kommuns webbplats
finns information på lättläst svenska.
Den har blivit godkänd av
Centrum för lättläst.

Webbplatsen har blivit godkänd
efter ett antal kriterier.
Den är godkänd efter bland annat
tillgänglighet, språk,
struktur och form.

Den lättlästa webbplatsen ska
underlätta för personer som har
svårt att läsa och tillägna sig
en standardtext.
Det finns nu 7 kommuner som
är certifierade och godkända
av Centrum för lättläst i Sverige.
(Källa: Nolaskogs)