Sollefteå får ny politisk organisation 2015

Ett mål för den nya organisationen
är att den ska underlätta för
medborgarna och näringslivet
att komma i kontakt med kommunen.
Det blir en ny funktion
som heter medborgarservice.

Ett annat mål är
att stärka demokratin.
Ledamöterna i fullmäktige
ska lättare kunna vara med
i hela processen.
De ska kunna både påbörja,
bereda och fatta beslut i viktiga frågor.

5 nämnder blir till en enda myndighet.
Det ska bli tydligare var det
politiska ansvaret ligger.
(Källa: solleftea.se)