Ny landshövding i Västernorrland

Gunnar Holmgren heter vår
nye landshövding.
Han är född västerbottning.
Han har arbetat i 30 år inom
central statsförvaltning.
Från 2012 fram till nu har han
varit chef för Ståthållarämbetet
hos kungen.

Det är 3 områden som han
är speciellt intresserad av.
Det är utbildningsfrågor,
näringslivsfrågor och
infrastrukturfrågor.
Han ska bland annat titta på
varför Mittuniversitetet lämnar
Härnösand.

– Jag ser fram emot att verka
i den här delen av landet,
säger han.
Han tror att med samverkan
inom regionen ska länet utvecklas
till glädje för länsborna.
(Källa: Tidningen Ångermanland)