Svårare att få personlig assistans

Det har blivit svårare att få
personlig assistans.
För 10 år sedan blev 7 av 10
nyansökningar beviljade
av Försäkringskassan.
Nu är det 4 av 10 som blir
beviljade.

Enligt LSS,
Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade,
har de rätt att kunna leva som andra.
Många tycker att man inte
längre följer den lagen.

I höst ska regeringen göra
en utredning om LSS
och personlig assistans.
(Källa: TT)