Boken Återblickar

Återblickar heter en bok som
handlar om hur rehabiliteringen
av synskadade sett ut
de senaste 40 åren.
En av huvudförfattarna är
synpedagogen Krister Inde.

Där står också om olika
hjälpmedel som funnits
under åren fram till
de smarta appar som finns idag.

Synskadades Riksförbund SRF
har gjort den tillgänglig
som talbok och i punktskrift.
Deras ordförande Håkan Thomsson
säger att i boken kan man läsa
hur betydelsefulla SRF varit
för landets synrehabilitering.
(Källa: Synskadades Riksförbund)