Kräver ljud på elfordon

Elfordon och hybrider är så tysta
att de är en fara för främst
gående med synnedsättning.

EU beslutade förra året att
elfordon måste vara utrustade
med varningsljud,
men de behöver inte vara påkopplade.
Världsblindunionen har haft
en konferens om hur de ska
få igenom sina krav på varningsljud
som inte går att stänga av.
(Källa: srf.nu)