Sveriges mest lästa tidning

Sifo Orvesto har tittat på
hur många procent som i
genomsnitt läser ett nummer
av tidningen inom sin
utgivningskommun.
2014 läste 86 procent Tidningen 7.

Det är nästan 9 av 10
invånare i Örnsköldsviks kommun.
Tidningen 7 är bäst i Sverige.
Den är gratis och
kommer ut en gång i veckan.
I år firar de dessutom 10 år.
(Källa: webben7.se)