Gratis glasögon till barn

Regeringen föreslår gratis
glasögon till barn upp till 19 år.
Från årsskiftet ska det nya
förslaget börja gälla.
Tidigare var det gratis för
barn upp till 8 år.

– Barnen behöver ju sina
glasögon för att ta till sig
kunskapen i skolan.
Det här känns fantastiskt,
säger Ann-Christine Anderberg.

Hon är skolsköterska och
sitter i majblommeföreningens
styrelse.
De brukar ge glasögonbidrag
till barn som behöver det.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)