Äldre lär sig att använda surfplattor

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet,
NBV håller digitala kurser för äldre
i Örnsköldsvik.
Tredje kursen om surfplattor pågår nu.

De lär sig grunderna om internet.
Det är till exempel om hur wifi
och Google fungerar.
Assar Svensson tycker det går bra
trots att han har problem med synen.

De lär sig också hur man laddar ner
olika appar och hur man kan
ringa gratis med Skype och Face-time.
Till våren kan det bli kurs i smartphones.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)