Ja till höjd skatt i landstinget

Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL,
gör varje år en undersökning
som heter Vårdbarometern.
Ett tusen länsbor svarade
i den senaste undersökningen.

Enligt den har vi dåligt förtroende
för hälso och sjukvården.
Det var sämst i landet.
Det kom också fram att vi inte
tycker vården sker på lika villkor.

2 av 3 invånare säger ja till
höjd skatt om det räddar sjukvården.
Politikerna ger besked i oktober
om det blir höjd skatt i länet.
(Källa: Sundsvalls Tidning)