Kramfors nya centrumlinje

Kramfors kommun deltar i
ett projekt.
Projektet betalar 200 tusen
kronor till försöket med en
centrumlinje som är gratis
för passagerarna.

Linje 220 kommer att gå
7 gånger per dag genom
Kramfors centrala delar.
Den går mellan resecentrum,
hälsocentralen och Hällgumsgatan.
Bussen tar 20 passagerare.
Det går lätt att ta med sig sin
rullator eller rullstol på bussen.

– Det här är det bästa som hänt
och något som jag efterfrågat
i många herrans år,
säger Edit Sjölund.
Hon var en av de första som
åkte med centrumlinjen
den 13 april.
(Källa: Tidningen Ångermanland)