Rackelhanar i Resele

En rackelhane är en korsning
mellan orre och tjäder.
De är väldigt sällsynta.
Tjäderhonorna är ofta fler
än tjädertupparna.
De försöker då para sig med
orrtuppar istället.

En rackelhane blir ofta steril.
Blir det en hona kallas den
rackelhöna.
Lars Boström sköt 3 stycken
rackelhanar i januari i år.
Han trodde det var orrtuppar.
(Källa: Nordsverige)