Träning i demokrati

Studieförbundet Vuxenskolan
i Härnösand startar studiecirkel
i demokrati.
Deltagare är personer med
intellektuell funktionsnedsättning.

De får lära sig att våga säga
vad de tycker.
Tillgänglighet är en viktig
demokratifråga.
Fler ska våga påverka
genom att rösta i allmänna val.

– Jag tycker att demokrati
är det viktigaste i världen,
säger Johan Ander.
Han är en av deltagarna.

Det är ett projekt tillsammans
med FUB, Riksförbundet för barn,
unga och vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning.
Riksklippan som är en del av
FUB är också med.
(Källa: Tidningen Ångermanland)