Stor oro för färre ledarhundar

Det har blivit mycket dyrare
med veterinärkostnader
och kursverksamhet för
ledarhundsförarna.
Synskadades Riksförbund
har ändå fått samma bidrag
från staten sedan 2007.

– Det oförändrade statsanslaget
leder till färre hundar
och sämre service för
ledarhundsförarna,
säger Ulrika Norelius Centervik
på Synskadades Riksförbund.

Den 29 april är det
Internationella Ledarhundsdagen.
Då ska Sveriges Ledarhundsförare
och Ledarhundsklubben marschera
mellan Riksdagen och Rosenbad
för att visa sitt missnöje och oro.
(Källa: ledarhund.se)