Synträning efter stroke

10 tusen människor får varje år
någon slags synnedsättning
efter en stroke.
Det kan också bero på någon
annan hjärnskada.

Synträning finns inte i strokevården.
Synskadades Riksförbund
tillsammans med Strokeföreningen
i Kalmar satte därför ifjol
igång SMS-projektet.
SMS är en förkortning för
Stroke Med Synsvårigheter.

15 personer har deltagit
i 10 veckors synträning
vid Länssjukhuset i Kalmar.
De har tränat upp ögonrörelser
och kan till exempel läsa bättre.
De har fått en bättre livskvalitet.

– Resultaten är positiva.
Jag är förvånad och glatt överraskad,
säger Krister Inde synpedagog.
(Källa: Synskadades Riksförbund)