Nytt namn för Taltidningen Västernorrland

Taltidningen blir ofta förväxlad
med de inlästa dagstidningarna.
Därför blir det en namntävling
för att få fram ett nytt namn
till tidningen.
Namnet ska stärka tidningens
värde och identitet.

Tävlingen pågår till den 19 juni.
Skicka bidragen med e-post
till taltidningen@lvn.se.
Det går också att skicka
per brev till postadressen
Taltidningen Västernorrland,
c/o Ålsta FH,
Universitetsallén 32,
851 71 Sundsvall.

Bidraget som blir framröstat
som det bästa vinner
biobiljetter,
vattenflaska och en t-shirt.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)