Taltidningen Västernorrland på Daisy

Taltidningen Västernorrland ska
komma ut i Daisy-format
senare i år.
Det blir då fler funktioner.
Ett par fördelar är att kunna välja
läshastighet och att kunna
lägga till bokmärken i tidningen.
Det blir också lättare att söka
eller bläddra i tidningen.
För att kunna göra det
behöver man en Daisy-spelare.

Det går att lyssna på skivor
i Daisy-format
med de flesta cd-spelare.
Redan nu kan den som vill
prova på att få Taltidningen i Daisy-format.
Ring då Darub på telefonnummer
0911 27 44 04 eller eposta
taltidningen@darub.se.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)