Örnsköldsvik får bra betyg

Myndigheten för delaktighet
har skickat ut en enkät med frågor
till alla kommuner i Sverige.
Kommunerna har svarat på
hur de gör samhället tillgängligt
för personer med funktionshinder.

När det handlar om arbetsmarknaden
är Örnsköldsvik bäst i länet.
De ligger också bra till
när det gäller utbildning,
fysisk tillgänglighet och kultur.

Undersökningen är ett stöd
och underlag för kommunerna
att fortsätta öka tillgängligheten
i samhället.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda, www.mfd.se)