Mat och prat

Tidigare i år startade
integrationsprojektet Mat & prat
i Härnösand.
Det är ett ideellt projekt
där nyanlända och svenskar
bjuder varandra på mat.
Då får de visa varandra
sina olika kulturer.
Nyanlända får också chans
att prata svenska.

– Vi har fått ett nytt liv i Sverige
och många nya vänner här.
Det känns som vårt hemland,
säger Mai Nahas Alhaddad.

Stefan och Anki Grip är med
i projektet.
De har i och med det fått
nya vänner.
Han arbetar på Sambiblioteket.
Det är där man gör en ansökan
om att var med i Mat & Prat.
Olika intressenter blir då
matchade ihop.

– Att vara generös mot andra
ger mig något tillbaka,
säger Stefan Grip.
(Källa: Tidningen Ångermanland)