Populär sjukreselinje

Sjukreselinjen mellan Ånge
och Sundsvall har blivit populär.
Resor med sjukresebilen har
ökat från 4 tusen till 6 tusen.

Det beror på att vanliga resenärer
kan köpa resa i mån av plats.
Sjukresebilen tar 8 personer.
Alla sparar pengar på det.
Tidigare åkte det en i varje
taxibil.

– Det här är ett lysande exempel
på bra samarbete mellan
landstinget och kollektivtrafikmyndigheten,
säger trafiksamordnare Henric Fuchs.

Gudrun brukar åka och hälsa
på sin man på sjukhuset.
Hon säger att servicen är suverän.
En undersökning visar också
att resenärer i Västernorrland
är nöjda med sina sjukresor.
(Källa: Sundsvalls Tidning)