Sunnebo blir korttidsboende

Äldreboendet Sunnebo i Noraström
blir korttidsboende.
Boendet ska ha 6 platser
för funktionshindrade.
Det blir också 10 platser för äldre
som är färdigbehandlade på sjukhuset.

Niklas Nordwall är det som
köpt Sunnebo av Krambo.
Det blir cirka 15 till 20 personer
som kommer att jobba där.
(Källa: Nordsverige)