Textilias anställda är uppsagda

Textilia i Långsele har sagt upp
sina anställda.
Textlia måste vänta på besked
från Västerbottens landsting.
I oktober ska de ta beslut om
de fortsätter anlita Textilia att
tvätta deras tvätt.

Då får de 76 anställda veta
om de har jobbet kvar eller inte.
(Källa: allehanda.se)