Bro avstängd i Resele

Moforsenbron har varit avstängd
sedan i början av augusti.
– Det är en katastrof för bygden.
Vi måste flytta härifrån,
säger Yvonne Bengtsson.
Hon är företagare i Resele.

Reseleborna tror att kommunen
låtit bli att underhålla den,
så att de till slut måste riva den.
På kommunen säger de att
de visst underhållit bron under
årens lopp.
Och att de har 20 broar som de
underhåller.

I oktober kanske kommunen
kan ta ett beslut om de kostar på
bron 9 miljoner.
Bron är avstängd tills vidare.
(Källa: Tidningen Ångermanland)