Inte jämlik vård enligt FUB

FUB arbetar för att alla med
en utvecklingsstörning ska
få leva ett bra liv.
FUB Västernorrland säger att
de inte får lika bra vård
som andra i länet.

– Det här är personer som inte
talar om när de blir sämre.
Det är det som skiljer oss åt.
Som utvecklingsstörd är man
helt utlämnad.
Jag vill ha årliga kontroller,
säger Monica Stjärnsten på
FUB Västernorrland.

De har nu skickat en lista
till landstinget.
På listan står de undersökningar
som de tycker borde bli gjorda
vid en årlig hälsokontroll
för de med utvecklingsstörning.
(Källa: Tidningen Ångermanland)