Bäst på att vara tillgängliga

Myndigheten för delaktighet
har undersökt 257 myndigheter
i Sverige.
De har tittat på information,
kommunikation och grundläggande
tillgänglighet.

Specialpedagogiska myndigheten
SPSM blev bäst i Sverige på tillgänglighet.
De fick toppbetyg på allt.
Det blev samma resultat i fjol.
Huvudkontoret finns i Härnösand.

De andra myndigheterna måste
bli bättre på att ha punktskrift
och utrustning för att kommunicera
med hörselskadade.
Trösklar är något som måste
bort så rullstolar lättare kommer fram.
(Källa: Tidningen Ångermanland)