Språkvänner i Sundsvall

Sundsvalls kommun är med
i projektet Språkvän.
Det är ett nationellt projekt
som startade i Eskilstuna.
Det ska hjälpa personer
som invandrat att få en bra
start i sitt nya hemland.

Nu är det många flyktingar
som flytt kriget i Syrien.
Därför vill majoriteten i
Sundsvalls kommunstyrelse
gå med i projektet.

Svenska är det enda man
behöver kunna för att bli språkvän.
Den som anmäler sig
blir matchad med en person
eller med en familj.

– Det här är berikande
åt båda hållen.
Man lär sig nytt språk och
om ny kultur,
säger Saleh Dirawi.
Han är integrationshandläggare.
Han har själv varit med om att
fly hit till Sverige och Sundsvall.
(Källa: Sundsvalls Tidning)