Handikappföreningarna och kommunen inte överens

Handikappföreningarna i Örnsköldsvik
säger upp 8 anställda.
Det är all administrativ personal.
De behöver 1 miljon kronor per år
för att kunna behålla alla anställda.
Kommunen erbjöd 600 tusen kronor
till handikappföreningarna.
Det är en ökning med 450 tusen kronor.

Svaret blev nej.
Därför blir bidraget bara
150 tusen kronor per år.
Handikappföreningarna får
fortsätta använda
Föreningarnas hus gratis.

På kommunen säger de att
de bara får stötta föreningar.
De får inte betala hela lönesumman.
Föreningarna måste ha
det ekonomiska ansvaret.

De har haft flera möten
om det här sedan 2013.
Källa: Örnsköldsviks Allehanda)