Låna e-böcker dygnet runt

Sundsvalls stadsbibliotek har
en ny webbplats.
Där går det nu att låna e-böcker
dygnet runt.
Det går också att reservera
tryckta böcker dygnet runt.

Den gamla webbplatsen var svår
att förstå.
Nu ska den vara tydligare.
Nu går det att läsa om olika
evenemang och låna böcker
på samma webbplats.
Tidigare var det olika webbplatser.
Webbsidan är också responsiv.
Den anpassar sig då efter
om det är en dator eller en mobil.

– Vi har jobbat mycket med att
bli tillgängligare,
säger enhetschefen Ulf Johansson.
Han säger också att utlåning
av e-böcker ökar väldigt mycket.
(Källa: Dagbladet)