PoesY-festivalen

Den 3-10 oktober är det dags
för sjunde poesifestivalen.
Runt om i länet under veckan
blir det bland annat diktläsning
och författarkvällar.
Det blir också dans,
workshops och film.

Gratis Poesifestivalfinal blir det
i Sambiblioteket i Härnösand.
(Källa: Länsbiblioteket Västernorrland)