Dags för psykeveckan

Vecka 45 i är det Psykeveckan
i Örnsköldsvik igen.
Det är ett samarrangemang
mellan Kommun,
Landsting, Arbetsförmedling
och Försäkringskassa.
Svenska kyrkan och olika organisationer
som till exempel RSMH är också med.

Psykeveckan är tänkt att ge
ökad förståelse och kunskap om psykisk ohälsa.
På www.ornskoldsvik.se kan man
läsa om årets program.
(Källa: www.ornskoldsvik.se)