Vita Käppens dag

Den 15 oktober är det Vita Käppens dag.
Den blir uppmärksammad runtom i Sverige.
Synskadades Riksförbund SRF
vill med den här dagen påminna om
att visa hänsyn till de synskadade.

Den vita käppen är bra för den
synskadade att kunna
orientera sig ute på gatorna.
Den är också en signal
för till exempel bilister att
sakta ner vid övergångsställen.
(Källa: SRF)