Stålet gör Sundsvallsbron hal

Många broar är gjorda av betong.
Sundsvallsbron är gjord av stål.
Det kalla stålet under asfalten
gör att vägbanan fryser snabbt.
Vid snabba väderomslag
blir Sundsvallsbron hal.

Den är speciellt känslig
på senhösten.
I början av oktober skedde
flera olyckor.

Trafikverket kommer att
sätta upp en väderstation.
Den mäter temperatur,
nederbörd och luftfuktighet.
Då kan de se snabbare om
de måste salta,
eller stänga av bron.
(Källa: Sundsvalls Tidning)