Hembesök ska ge tryggare vård

Landstinget Västernorrland startar
projektet ÄISa hembesöksteam
i Sundsvall.
ÄISa är Äldre med
Sammansatta vårdbehov.

I hembesöksteamet ingår
en läkare och två sjuksköterskor.
De ska ge trygghet till
äldre multisjuka och deras anhöriga.
Projektet ska pågå i 6 månader.
Förhoppningen är att det fortsätter,
och att det blir fler hembesöksteam
i länet.

Andra landsting har bara positiva
erfarenheter av sina hembesöksteam.
Hembesöksteamet i västra Skaraborg
minskade vårddygnen på sjukhusen
med nästan ett hundra procent.
(Källa: lvn.se/press)