Bokstart Sverige

Bokstart Sverige kommer nu till
Västernorrland.
Det är en satsning som
Kulturrådet i år gjort för
små barn och föräldrar
i särskilt utsatta områden.

Nästa år fortsätter Bokstart Sverige.
Det är för de som har långt
till biblioteket,
och för glest befolkade kommuner.
Nästan 4 miljoner kronor får
Region Jämtland/Härjedalen
och Västernorrland dela på.

Länsbiblioteket Västernorrland
kommer att rikta in sig på
asylsökande småbarnsföräldrar.
Många bor på boenden där det är
långt till bibliotek och annan service.

Familjerna kommer att få böcker.
Bokstart ska uppmuntra till
att läsa högt för sina barn.
– Tidig stimulans är viktig
för barnens läsförmåga och läslust,
säger Nina Frid på Kulturrådet.
(Källa: www.kulturradet.se)