Bättre luft i Sundsvalls centrum

Tidigare har det varit mycket
föroreningar i Sundsvalls centrum.
Många lastbilar väljer nu nya bron
istället för att köra genom
Sundsvalls centrum.

Nu är det mindre föroreningar
i centrum.
Luften är bättre.
Sundsvall ser ut att
klara miljömålen.

– Att den tunga trafiken minskar
betyder väldigt mycket,
säger miljöinspektör Thomas Östergren.
(Källa: Sundsvalls Tidning)