SFI på Härnösands folkhögskola

Härnösands folkhögskola
kommer att ha SFI,
svenska för invandrare i januari.
Kursdeltagarna är 16-25 år.
De ska ha gått grundskola
i sitt hemland.

Det är 50 utbildningsplatser.
En lektion i veckan är med
andra kurser på skolan.
SFI-eleverna får vara med
på arrangemang och samlingar.
De är med i gemenskapen
precis som alla studerande
på folkhögskolan.

Jalo Kareem gick SFI-kurs
där förra året.
– Det är en bra miljö för att
lära sig svenska,
säger hon.
(Källa: P4 Västernorrland)