Nya simhallar i länet

I Sundsvall ska en ny simhall
ersätta gamla Sporthallsbadet.
Rivningen börjar i vår.
I höst startar byggandet av
en ny simhall.

Bassängen blir 25 meter.
Där ska gå att anordna
nationella tävlingar.
Det blir nya omklädningsrum
och nya läktare.
Det blir en gemensam entré
med Himlabadet.
Kostnaden är på 150 miljoner kronor.

I skollagen står det att alla
ska vara simkunniga i sjätte klass.
Det finns för lite tider till
simundervisning i
Örnsköldsviks kommun.
Simhallen i Paradiset är
i stort behov av renovering.

Nu tittar politikerna på ett
förslag för att bygga en ny simhall.
I bassängen ska man kunna
anordna nationella tävlingar.
I februari tar kommunfullmäktige
ett beslut om det blir byggstart
sommaren 2016.
Den blir i så fall på en del av
parkeringen vid Paradiset.
(Källa: allehanda.se, sundsvall.se)