Spotlight

Nu får länstaltidningen
ett nytt namn.
Det är för att Taltidningen Västernorrland
ofta blir sammanblandad
med andra dagstidningars
upplästa taltidningar.

Det nya namnet är Spotlight.
Verksamheterna Spotlight,
Y-bladet och inläsningstjänst får också
ett nytt organisationsnamn.
De tre tillsammans heter nu
Lättillgängliga nyheter och
inläsningstjänst Västernorrland.