Get online week 14-18 mars

Nu är det dags för
Get online week på
biblioteken i länet.
Då får du lära dig mer om
olika digitala tjänster.

Syftet är att öka den
digitala delaktigheten.
Man vill att fler ska våga
använda datorer och e-tjänster.
Den som vill veta mer kan
höra av sig till sitt närmaste bibliotek.

Många äldre och nyanlända
står utanför det digitala samhället.
Bibliotekskonsulent Jennie Olofsson
menar att alla ska ha möjlighet till
att kunna använda internet
på ett säkert sätt.

– Det här är faktiskt en av vår tids
viktigaste demokratifrågor,
säger hon.
(Källa: spotlight; webben7.se)