Samma rätt som fängelseinterner

På Örnsköldsviks alla
äldreboenden ska de äldre
nu få komma ut varje dag.
På vissa boenden får de
det redan.

Kristdemokraterna skrev en
motion om att de äldre borde
ha samma rättigheter
som de som sitter i fängelse.
Fängelseinterner har länge
haft rätt till utomhusvistelse.

Kommunstyrelsen har sagt ja
till motionen.
Målet är att under året ska det
var möjligt på alla äldreboenden
i kommunen.
De måste nu se över alla
scheman.

– Det ska rymmas inom vår budget.
Vi kanske måste styra om
personal över dygnet,
säger chefen på välfärdsförvaltningen,
Katarina Jensstad.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)