Kan bota barns blindhet

Vid grå starr byter man ut linsen
mot en konstgjord lins.
Det har varit ett problem
att hjälpa små barn med grå starr.
Barnets egna linsceller
har vuxit över
den konstgjorda linsen.
Synen har då försämrats igen.

Nu har forskare kommit
på en ny metod.
Ögats egna celler skapar
en ny fungerande lins med hjälp
av stamceller.
(Källa: TT)