Årets Funkisvecka

Vecka 12 är det den årliga
Funkisveckan i Örnsköldsvik.
Den ska uppmärksamma
om allas rätt till delaktighet
i samhället.
Den ska också öka kunskapen
om olika funktionsnedsättningar.

Det blir föreläsningar och utställningar
i stadshuset Kronan och i Arken.
Program finns på
www.ornskoldsvik.se/ funkisveckan.

Föreläsningarna är gratis
och öppet för alla.
(Källa: Nolaskogs)