Nekad personlig assistans

En femtioårig man i Härnösand
blev nekad personlig assistans
av socialnämnden.
De anser inte att han har behov det.

Förvaltningsrättens utredning
visar däremot att han behöver
och har rätt till personlig assistans.
Nu måste kommunen hitta en lösning.

Mannen är gravt handikappad
enligt föräldrarna.
De orkar inte längre hjälpa honom.
De har hjälpt honom tills nu.
(Källa: allehanda.se)