Inget flyktingfartyg

Ett norskamerikanskt företag
sökte bygglov hos kommunen
i Härnösand.
De ville starta ett flytande boende
för flyktingar i hamnen.

Det flytande boendet skulle vara
fartyget Ocean Gala.
De hade tänkt ta emot nästan
2 tusen flyktingar på fartyget.
Det hade blivit ett av Sveriges
största flyktingboenden.

Härnösands kommun sa nej.
Nu blir det inget boende
för flyktingar i hamnen.
(Källa: Tidningen Ångermanland)