Lästest för att kolla dyslexi

Ånge kommun är först i landet
med en speciell lästest
för alla elever i lågstadiet.
Teknikföretaget Optolexia gör lästesten
med hjälp av en speciell metod.

Metoden heter eye-tracking.
En dataskärm mäter ögonrörelser
när barnen läser.
Läs- och skrivsvårigheter visar sig
som problem i ögonens rörelsemönster.

Skolan kan då ge rätt stöd och lästräning
tidigt i livet till barn med till exempel dyslexi.
(Källa: Sundsvalls Tidning)